HomeUitleg Voor wie CreditsEmail consultBlogContact

Narcisme

Narcisme kent vele vormen en maten. Soms denk ik wel eens dat een stukje narcisme bij de menselijke natuur hoort. Deze blog gaat over de narcistische persoonlijkheidsstoornis met al zijn gevolgen. Het gaat om een overdaad aan zelfliefde en een gebrek aan zelfreflectie. Maar ook de onschuldige onzekere versie hiervan is best iets om even over na te denken. Ik kan ook niet zeggen dat deze onschuldige vorm totaal geen slachtoffers maakt. Ik heb het hier over de angst voor afwijzing, onzekerheid.

Het gevoel dat wanneer iemand eventjes geen tijd voor jou maakt, direct total geen interesse in jou heeft. Conclusie: afwijzing. Verlatingsangst heeft bijna iets narcistisch. De wereld moet om mij draaien. Ik moet de belangrijkste persoon in jou leven zijn en ik wil daar heel de dag zoveel mogelijk bevestiging van. Anders voel ik me vreselijk, afgewezen, depressief en verdrietig. Jou wereld draait niet om mij, hoe kan dat nou? Natuurlijk is deze angst om niet goed genoeg te zijn voor iemand, of niet gezien te worden door iemand geen narcisme. Maar jezelf zo belangrijk maken dat iemands wereld om jou heen moet draaien dat zal nooit een goed gevoel geven. Welke vorm het ook heeft. Mensen willen gewoon graag belangrijk zijn. De ene dwingt het af met agressie, machtsvertoon of status. De ander vanuit slachtoffergedrag, zelfmedelijden tot zelfs chantage zichzelf iets aan te doen omdat iemand ze niet ziet staan. Waarom hebben we zoveel bevestiging en erkenning nodig? Hoezo zou iemand zo belangrijk zijn dat die in ons leven MOET zijn zodat wij gelukkig kunnen zijn? Of komt dit doordat we niet in staat zijn om het geluk in onszelf te vinden, uit ons zelf te halen? Projecteren we daarom onze problemen op die ander?

Maar deze menselijke kant waarin we graag belangrijk zijn is niet waar het hier om gaat. Het gaat hier om een destructieve vorm van een narcistische persoonlijkheidsstoornis die erg schadelijk is voor degene die er dichtbij betrokken zijn.

WAT IS NARCISME VOLGENS DSM?

De DSM is het wereldwijd gehanteerde classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen, uitgegeven door de APA (American Psychiatric Association, de Amerikaanse vakvereniging van psychiaters). DSM V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).

De diagnose voor een persoonlijkheidsstoornis wordt gesteld als er sprake is van extreme of ernstige kernstoornis, pathologische kenmerken en andere criteria. Persoonlijkheidspsychopathologie gaat uit van fundamentele stoornissen in het denken over zichzelf (de eigen identiteit) en de vaardigheden en mogelijkheden met betrekking tot het interpersoonlijk functioneren (intermenselijke effectiviteit).

NARCISTISCHE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS IN DE DSM V

Narcistische persoonlijkheidsstoornis staat als zodanig niet meer beschreven in de DSM V. Er wordt nu gekeken naar kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis. Kenmerken voor narcistische persoonlijkheidsstoornis zijn gebrek aan empathie, grootheidswaanzin en behoefte aan bewondering.

Personen die lijden aan narcistische persoonlijkheidsstoornis kunnen vele typische kenmerken vertonen in relaties die zij hebben met anderen. Een openlijke narcist zal vaak overkomen als iemand die opschepperig is, altijd de beste wil zijn, lijdt aan grootheidswaanzin en andere naar zijn hand zet om er zelf beter van te worden. Bij een verborgen narcist zijn deze kenmerken lastiger te herkennen en vaak alleen zichtbaar voor mensen die dicht bij hen staan.

Het stellen van de diagnose “narcistische persoonlijkheidsstoornis” kan alleen gedaan worden door een daartoe bevoegd persoon. Toch kun je wel veel kenmerken uit de onderstaande lijst herkennen wanneer je een naaste bent van een narcist.

Narcisten kunnen vaak overkomen als mensen die een hoge dunk hebben van zichzelf. Toch schuilt er in veel narcisten een onzeker persoon met een laag zelfbeeld die vaak lijdt aan meerdere stoornissen binnen zijn persoonlijkheid. Hierdoor wordt het opbouwen en onderhouden van relaties met anderen vaak lastig. Hoewel ze in het begin vaak charmant en vol zelfvertrouwen over kunnen komen, komen in latere fase in de relatie vaak toch kenmerken van narcistische persoonlijkheidsstoornis naar boven.

KENMERKEN NARCISTISCHE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS
 • In eerste opzicht charmant, lijken de juiste woorden te kunnen vinden, mooie praters, veel zelfvertrouwen en eigenwaarde
 • Snel in de verdediging
 • Zelfkennis gaat vaak verloren onder grootheidswaanzin
 • Geen vorm van zelfreflectie, hun ellende is de schuld van andere mensen
 • Gebrek aan spontaniteit
 • Gebrek aan uiting van gevoel
 • Ongeïnteresseerd over komen op anderen
 • Zwak zelfbeeld (minderwaardigheidsgevoel compenseren)
 • Vraagt veel om bevestiging van persoon en handelen aan anderen
 • Diepgewortelde onzekerheid
 • Moeite met uiterlijke verouderingsverschijnselen
 • Willen altijd positief overkomen op anderen en zullen dit overdreven tonen
 • Egocentrisch gedrag vertonen
 • Alleen om zichzelf bekommeren, niet om anderen
 • Geen werkelijke gevoelens kunnen tonen
 • Kan niet tegen kritiek
 • Wil graag bewondering
 • Doen zich voor zoals ze willen dat anderen hen zien, niet hoe ze daadwerkelijk zijn
 • Hebben moeite met liefhebben, maar ontvangen dit vaak zelf wel graag
 • Vinden zichzelf bijzonder en uniek
 • Ontkenning van problemen rondom eigen persoon en narcisme
 • Erg gevoelig voor (non-verbaal) gedrag van anderen
 • Kunnen zich vaak slecht inleven in anderen
 • Weinig aandacht voor mening van anderen
 • Energiegehalte in verhouding met zelfvertrouwen
 • Gebrek aan empathie en inlevingsvermogen
 • Altijd leven naar hun ideaalbeeld in plaats van hun zelfbeeld
 • Depressiviteit bij (kleine) tegenslagen
 • Altijd angst voor minderwaardigheid
 • Het nooit goed genoeg vinden (zowel eigen gedrag als dat van anderen)
 • Anderen idealiseren om ze lief te kunnen hebben
 • Gevoelens van zwakheid en minderwaardigheid
 • Zien hun gedrag niet als een probleem
 • Komen vaak koel, afstandelijk en berekend over
 • Scheppen graag op over eigen prestaties en doen minderwaardig over prestaties van anderen
 • Kunnen geen relaties behouden (wisselen vaak van partner)
 • Jaloezie
 • Snel zoeken van nieuwe partner na beëindiging van “oude” relatie
 • Slecht praten over verbroken relaties
 • Manipuleren om nieuwe relaties aan te gaan (personen voor zich te winnen)
 • Obsessief gedrag met betrekking tot fantasieën over ideale “ik”
 • Onbetrouwbaar in relaties
 • Verlatingsangst
 • Altijd anderen de schuld geven, eigen verantwoordelijkheid ontkennen
 • Kunnen geen echte liefde geven
 • Geen hulp willen/accepteren doordat zij niet degene met het probleem zouden zijn
 • Slecht behandelbaar voor aandoening
 • Gevoel van innerlijke leegte
 • Doet zich superieur voor
 • Is niet voor reden vatbaar omtrent zijn eigen gedrag
 • Heeft veel kritiek op anderen
 • Continu op zoek naar conflicten in de relatie
 • Geeft anderen graag een minderwaardigheidsgevoel
 • Eisen van de partner dat ze dingen opgeven
 • Is dwingend in de relatie
 • Liegt en bedriegt om hun zin te krijgen
 • Kan niet alleen zijn
 • Vraagt alle aandacht
 • Kan geen sorry zeggen
 • Ontvangt graag liefde en waardering maar geeft hier niks van terug
Dit is maar een lijst met kenmerken waaraan je kunt merken dat je met een persoon te maken heeft die lijdt aan narcistische persoonlijkheidsstoornis. Vaak zijn relaties met deze personen manipulatief en ongezond.

Hoewel narcisten in de beginfase van een relatie gedrag kunnen vertonen waardoor mensen ze mogen, liefhebben of van ze gaan houden, zelfs hun partner op een voetstuk lijken te zetten, zal de ware narcist vaak later in de relatie naar boven komen en bovenstaande kenmerken gaan vertonen. Er komt een moment dat de partner iets verkeerd doet, wat dan ook. Deze fout zal ze voor altijd kwalijk genomen worden. Ze vallen van hun voetstuk en kunnen ineens niets meer goed doen.

NARCIST IN RELATIE:

Een relatie hebben met een persoon die lijdt aan narcistische persoonlijkheidsstoornis is vaak een destructieve relatie.

Verliefd worden op een persoon die lijdt aan deze stoornis is in het begin vaak niet moeilijk, tot de werkelijke narcist boven komt drijven. Vanaf dat moment is het vaak een relatie waarin manipulatie, vernedering en gevoelens van onmacht een hoofdrol spelen.

Narcisten zijn vaak in het begin erg interessant, charmant en leuk. Ze stralen een bepaald zelfvertrouwen uit wat erg aantrekkelijk kan zijn. De kans dat de omgang met een narcist in het begin van een relatie erg leuk is, is eerder logisch dan ondenkbaar. Narcisten hebben de eigenschap om mensen te manipuleren en zullen dit in het begin van de relatie ook doen.

Zodra de gevoelens van verbondenheid van het “slachtoffer” richting de narcist groter zijn geworden, zo erg dat direct afstand nemen moeilijker wordt, zetten narcisten vaak hun klauwen in de persoon waarmee ze de relatie hebben en laten deze niet meer gaan. Vanaf dat moment bestaat de kans dat je gemanipuleerd bent of gaat worden.

Belangrijk kenmerk is dat narcisten niet in staat zijn om rekening te houden met anderen. Een eigenschap die binnen een relatie uiteraard voor problemen zorgt!

Wanneer een relatie langer duurt, komt de ware narcist vaak naar boven. Er kan binnen deze relatie wreed en agressief gedrag ontstaan, zeker als niet aan de voorwaarden van de narcist voldaan wordt. Een narcist zal proberen iemand dwangmatig dicht bij zich te houden, zal jaloers gedrag vertonen maar zal aan de andere kant zorgen dat de persoon waarmee ze de relatie hebben geen grip op hen krijgt. Eventueel zullen ze hun partner isoleren waar mogelijk. Wanneer een narcist de eigen partner niet meer kan manipuleren, zal deze zorgen dat de omgeving niet meer gelooft wat de partner zegt. Je zal ruzie krijgen met de belangrijkste mensen uit je omgeving, of ze geloven niet meer wat je zegt, plots sta je alleen met alleen nog je narcistische partner om op terug te vallen.

Belangrijk voor narcisten is dat hun partner geen macht over hen krijgt en ze niet afhankelijk worden van deze persoon. De partner wordt binnen deze relatie vaak tot een bezit gemaakt, waarbij de gevoelens van de partner totaal ondergesneeuwd worden door het gedrag van de narcist. De focus is op wat JIJ fout doet, zodat je altijd bezig bent je te verdedigen en niet bedenkt dat er misschien iets niet klopt.

IK HOU ALLEEN VAN MEZELF

Een persoon die lijdt aan narcistische persoonlijkheidsstoornis zal vaak van niemand anders houden dan zichzelf. Dit wordt natuurlijk niet zo uitgesproken om te voorkomen dat de partner dit doorkrijgt en weg gaat. De woorden “ik hou van jou” zijn dan ook geen woorden die in het vocabulaire van een narcist thuis horen. Een narcist kent geen onvoorwaardelijke of onzelfzuchtige liefde, maar is hier vaak niet van bewust. De obsessieve neiging om controle te willen over zijn partner voelt als absolute liefde. De narcist weet niet beter, gelooft in zijn eigen werkelijkheid en komt hierin ook erg overtuigend over.

In een relatie zal een persoon de lijdt aan narcistische persoonlijkheidsstoornis proberen zijn partner te misleiden door haar een gevoel van onduidelijkheid en onzekerheid te geven. Dit geeft tevens een gevoel van controle. “We spreken morgen af”. Totaal niet concreet, geen tijd of plaats. Een voorbeeld hoe de narcist zorgt dat jij tot 21 uur in de avond je tijd vrij aan het houden bent voor het geval dat hij zich meldt. Dat je niet om meer duidelijkheid durft te vragen, zou je eigenlijk al duidelijkheid moeten geven over de positie waar je je in bevindt… Als partner zal je hierdoor vaak harder haar best doen. De narcist houdt van deze aandacht maar weet van zichzelf dat hij deze persoon nooit te dichtbij zal laten. Hoe meer iemand dus zal investeren in een narcist, hoe meer de narcist zich qua gevoel van deze persoon af zal keren. Terwijl de narcist wel geniet van de aandacht en zich graag op een voetstuk geplaatst voelt.

Realiteit is dat een relatie met een persoon die lijdt aan narcistische persoonlijkheidsstoornis vaak kansloos is. Narcisme in relaties is vaak dodelijk. Relaties met narcisten eindigen dan vaak ook op een pijnlijke en vaak lelijke manier. Narcisten zullen ook weer snel hun best doen om een nieuw “slachtoffer” aan de haak te slaan.

HOE GA JE OM MET EEN NARCIST?

Mijn eerste uitspraak zou zijn. NIET. Maak dat je weg komt. Maar ik weet zelf ook hoe onmogelijk het kan zijn om hiervan los te komen. Ik ben bekend met de grenzeloosheid, de onvoorwaardelijke liefde die je kan voelen voor een narcist. Dus hieronder wat tips om je leven wat dragelijker te maken:

ZES SLEUTELS OM IMMUNITEIT TEGEN NARCISTISCHE MISHANDELING OP TE BOUWEN

EERSTE SLEUTEL: AFMELDEN VOOR DE NARCISTISCHE REALITEIT

De narcistische realiteit is gebaseerd op angst, twijfel, negativiteit en illusies. Het maakt deel uit een eigen realiteit. Een waanwereld. Totaal overtuigd van hun eigen waarheid, hun realiteit waar ze beginnen beetje bij beetje na verloop van tijd om je te overtuigen dat hun realiteit de enige echte realiteit is. Dus het eerste dat je wilt doen is je afmelden voor die realiteit, iets dat me echt helpt is de mantra “dit is niet mijn realiteit”. Dit is van toepassing, of je nu persoonlijk met deze persoon te maken hebt, je daadwerkelijk interacties hebt, aan de telefoon of e-mail of gewoon in je gedachten. Deze persoon is misschien niet eens meer in je leven. Ze zijn verhuisd of je hebt geen contact of misschien zijn ze zelfs dood, maar je gaat nog steeds terug naar deze plek van herkauwen en vechten tegen al deze veldslagen en wordt nog steeds meegesleept in hun realiteit. Dus, meld je af voor hun realiteit, of je nog steeds in deze relatie zit, of het gaat gewoon door in je hoofd elke keer dat je betrapt wordt op hun realiteit: “dit is niet mijn realiteit”. Blijf dit jezelf herhalen. Want ook de kracht van herhaling maakte dat dit in je hoofd blijft spoken. Dezelfde intensiteit is nodig om dit patroon te doorbreken.

TWEEDE SLEUTEL: BEZIT JE REALITEIT

Dit is een combinatie van zelfvertrouwen, zelfliefde en eigenwaarde. Weten wat jouw realiteit is, wat jou waarheid is en wat niet. Je weet dat de enige manier waarop deze mensen wegkomen met mishandeling komt vanuit jou gebrek aan eigenwaarde en zelfliefde. Jou zelftwijfel. Je zal altijd gemanipuleerd worden in een twijfel of het toch niet ergens misschien jou eigen schuld was. Wanneer ze je op dingen testen en dit zijn misschien zelfs geen opvallende dingen, zijn het misschien wel de kleinste kleine dagelijkse gebeurtenissen, maar dat is precies hoe die testen gaan en dan gaan ze stukje bij beetje verder. Je wordt gemanipuleerd tot een punt dat je alle gevoel voor wat echt is verloren en je bent volledig ondergedompeld in hun realiteit. Dus om immuun te zijn voor narcistische mishandeling wil je jouw realiteit bezitten. Je wilt vertrouwen hebben in je waarheid. Je wilt opkomen voor je waarheid.

DERDE SLEUTEL: HONDERD PROCENT EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID BEZITTEN

Wanneer je voor honderd procent je eigen verantwoordelijkheid neemt, de verantwoordelijkheid van je houding, mentaliteit, je acties, je keuzes. Dan kan je boven je slachtofferpositie komen. Het is onmogelijk voor je om een slachtoffer te zijn omdat het slachtofferschap, dat hele werkelijkheidsparadigma van het slachtoffer gebaseerd is op machteloosheid. Het is gebaseerd op het niet onder controle hebben van je houding en acties, het voelt alsof je een redder nodig hebt. Als je erkent dat je een keuze hebt om te reageren of los te laten, kan dit worden toegepast op de narcist maar ook op al het andere in je leven. Neem controle over je emoties voor het controle krijgt over jou. Je wil het niet zien, want je bent bang, verliefd, destructief, je wil blijven zitten waar je zit. Het ontbreekt je aan elke vorm van zelfredzaamheid, want je neemt geen verantwoordelijkheid over je eigen leven. Je hebt alle controle. Je neemt het gewoon niet. Je kan altijd loslaten. Het is een simpele rekensom. Wanneer iets meer pijn, verdriet of vernedering kost dan dat het vreugde of liefde oplevert, dan hou je er alleen maar aan vast omdat je niet genoeg van jezelf houdt. Je zal jezelf bewijzen dat je inderdaad niet meer waard bent. Verandering is eng, natuurlijk. Want het onbekende kan nieuwe teleurstelling opleveren en nu weten we wat we hebben. Maar zie dan wel in dat je zelf kiest voor de positie waar je in zit. Je geeft zoveel kracht aan de narcist door te doen of je geen keuze hebt. Hij bepaalt, dus leg het lekker bij hem neer. Wat narcisten doen is je goed laten voelen over wie je bent, maar alleen wanneer je het goed doet. voor hen, ze zullen je altijd manipuleren en verleiden tot het lijkt alsof het de beste keuze die je voor hen gaat maken. Alles komt goed als je deze keuze maar op hun manier maakt. Maar op het moment dat het dan zover is dat ze jou zover gekregen hebben dan blijft dit de rest van de relatie tegen je gebruikt worden. Je wordt voortdurend van in de war gebracht en het ergste is dat je zult weten dat je jezelf teleurstelt omdat jij en alleen jij deze stap maakte uit integriteit, je deed dat door je eigen vrije wil. Pas op met die keuze, ze hebben je in de verleiding gebracht, ze deden veel dingen, rook en spiegels en alles om je dat te laten doen, maar je hebt zelf die keuze gemaakt. Sta voor de volle honderd procent achter de keuzes die je maakt dus.

Niemand heeft meer macht over jou dan hetgeen jij uit handen geeft.

DE VIERDE SLEUTEL TOT HET ONTWIKKELEN VAN IMMUNITEIT TEGEN NARCISTISCH MISBRUIK IS OM JE GEVOEL VAN BEHOEFTE AAN GOEDKEURING IN JEZELF TE VINDEN.

Je bent op zoek naar externe bevestiging. Van je narcistische partner, je ouders, de buren, de mensen op de school waar je kind naartoe gaat. Wat dan ook. Wanneer je eigenwaarde niet hoog genoeg is, je zelfliefde te laag, zal je altijd externe bevestiging zoeken of je wel goed genoeg bent. Een narcist heeft hier een radar voor. Als jij namelijk een persoon bent die zich op de 2e plaats kan zetten voor de goedkeuring van een ander, ten koste van je tijd, gezondheid grenzen en eigenwaarde, dan bezit je de magische eigenschap om het geluk van je partner op de eerste plaats te zetten. Je kan je aanpassen en op je tenen lopen om het allemaal maar goed te doen voor degene die voor jou belangrijk is. Deze eigenschap van jou is bijzonder aantrekkelijk voor een narcist. Het is ook precies deze eigenschap dat jij het geluk van de ander ziet als een manier om zelf geluk uit te halen, wat maakt dat je dit patroon blijft herhalen. Dit soort partners op je pad krijgt.

Je bent afhankelijk van het geluk van de ander. De aanwezigheid van deze persoon is in feite hetgeen wat jou gelukkig maakt. Deze persoon is de belichaming van je geluk. Daarom ben je zo afhankelijk tot een punt dat je niet meer interessant bent voor deze persoon die geen zin heeft om aan zulke hoge verwachtingen te voldoen. Geluk zit in jou zelf. In niemand anders. Je hebt niemands goedkeuring nodig. Het is tijd dat je voelt dat je goed genoeg bent zoals je bent. Of een manier vindt om dat te leren. Een narcist vind deze eigenschap op en af interessant van jou. Enerzijds is hij blij met het compliment wat schuilt achter jou afhankelijkheid, wil hij het juist. Trekt hij er juist naartoe. Anderzijds is het te makkelijk en irritant. Dus maar net hoe zijn pet staat zal hij aantrekken en afstoten. Je kan dit nooit goed doen. Als je je aanpast aan wat iemand van je wil zal je je hele leven blijven aanpassen met als resultaat dat je zult moeten inzien dat wat je ook doet nooit goed genoeg zal zijn. Stel je afhankelijk op, dan ben je niet goed bij je hoofd en is hij niet verantwoordelijk voor je geluk, moet je hulp gaan zoeken. Stel je je niet afhankelijk op dan ben je ongeïnteresseerd en hou je niet van hem. Dus succes hiermee. Je goedkeuring en geluk zal je in jezelf moeten gaan vinden. Extern zal je nooit genoeg bevestiging krijgen om voldoening uit te halen.

DE VIJFDE SLEUTEL TOT HET OPBOUWEN VAN IMMUNITEIT TEGEN NARCISTISCHE MISHANDELING IS GEWOON NEE ZEGGEN

Het gaat over een grens; dit gaat over het afsluiten van situaties en relaties en uitgaan met mensen die jou niet respecteren. Geef je zelfrespect niet op om in contact te blijven met iemand anders als je je zelfrespect moet opofferen om in contact te blijven met die persoon.

De mensen waarvoor je je moet aanpassen en op je tenen lopen, zijn meestal de mensen waarvoor je het nooit goed kan doen. Maak de rekensom. Je weet dat het je meer energie kost, pijn en verdriet oplevert dan dat het vreugde of liefde brengt.

Wat er gaat gebeuren, is dat die persoon je niet respecteert, je ook nog eens van alles gaat verwijten en gaat negeren. Deze persoon laat zien dat ie prima zonder jou kan. Dat maakt je onzeker en trekt je uit balans. Het voelt echt vreselijk. Hopeloos, zinloos. Je komt op een punt dat je niet meer weet hoe je ooit gelukkig kan worden. Je over waardeert de verbinding met deze persoon. Je maakte deze persoon zo belangrijk dat het ondenkbaar is dat je zonder zou door moeten. Hoe afhankelijk heb je jezelf gemaakt tegenover iemand die uit jou leven stapt wanneer het zo uit komt. Wetend dat je toch kruipend weer terug komt. Want na 3 weken stilte zijn al jou goede voornemens verdwenen. Je gaat geen afstand houden zoals je bedacht had. Je bent godsgelukkig dat hij weer terug is en doet alles om te zorgen dat je hem niet weer opnieuw weg jaagt. Je gaat moeten leren NEE te zeggen. Het contact komt altijd wel weer terug, maar onder zijn voorwaarden. Zo hou je zelf mede het patroon in stand. Terwijl als je zou durven loslaten. Het risico zou nemen dat hij uit je leven verdwijnt. Vanuit eigenwaarde beslist dat je beter verdient dat wat je hier krijgt. Je zou dit kunnen voelen, kunnen volhouden. Dan ga je zien dat hij gaat werken om de controle terug te krijgen. Het gaat de rollen omdraaien. Maar alleen als jij in je kracht blijft. Het is zo verleidelijk om terug te vallen in oude patronen. De angst te voelen dat hij weer weg gaat. Maar iemand die zo met je om gaat verdient jou niet. Dus mag je gewoon loslaten. Als je die eigenschap onder controle krijgt, heb je je narcist onder controle. Je gaat moeten durven loslaten. Voor jezelf moeten kiezen. Zal hij dan niet gewoon voor een ander kiezen? Dat kan. Maar iemand die niet kan leren, geen zelfreflectie heeft. Is niet iemand om na te jagen. Je hebt niks te verliezen hierin. Alleen te winnen. Je weet dat je al snel bent begonnen je grenzen te verleggen voor je narcistische partner. Het is zo belangrijk om je zelf respect te herwinnen en “nee” te gaan zeggen. Je raakt kwijt wie je bent als je dat niet doet. Als je je eigen persoonlijkheid niet al kwijt bent. Op deze manier kom je steeds een beetje verder terug bij jezelf.

DE ZESDE SLEUTEL OM JEZELF TE IMMUNISEREN TEGEN NARCISTISCHE MISHANDELING IS OM JE ERVARINGEN MET ANDEREN TE DELEN.

Durf te praten. Je bent hier niet alleen in. Er zijn bergen mensen die dit niet kunnen begrijpen zoals je vertrouwde vrienden en familieleden. Toch is het belangrijk hen enigszins te betrekken. Niet te overtuigen, wie het niet begrijpt is gezegend. Maar maak er ook geen enorm geheim van. Zoek vooral wel mensen op die jou wél begrijpen hierin, die hetzelfde doormaakte. Google al eens op slachtoffers van narcisme en je zal versteld staan hoeveel mensen in jou schoenen stonden. Die zich uit deze situatie hebben gevochten. Jij kan 1 van hen zijn. Een strijder, een overwinnaar, niet langer een slachtoffer. Je dubbelleven is heel herkenbaar voor deze mensen. Het mooi weer spelen. De perfecte relatie hebben voor buitenstaanders, maar binnen de muren van je huis verbaal en misschien wel fysiek met de grond gelijk gemaakt worden. Het is onbegrijpelijk voor mensen die het nooit meemaakte. Wat hoezo sta je zoiets toe? Gewoon omdat je zelf liefde lager lag dan je liefde voor deze narcist. Simpel als dat. Wie dat gevoel niet kent, zal het niet begrijpen. Maar neem het ze niet kwalijk, ben blij voor hun onwetendheid hierin en deel je verhaal met de mensen die hetzelfde doormaakte.

WAT MAAKT NU PRECIES DAT DEZE NARCIST OP JE PAD KOMT?

Een narcist zoekt mensen met een aantal belangrijke kwaliteiten die jij dus bezit.

De eerste is, de narcist wil op de eerste plaats staan. Dat is geen gedeelde plek dus jij moet het prima vinden om jezelf op de 2e plaats te zetten. Het is handig als je goed op je tenen kan lopen en je aan kan passen. Want je leven zal in teken staan van observatie. Als je tussen mensen bent, kijk je goed of de narcist zich niet afzondert omdat er boosheid ontstaat doordat je meer aandacht hebt voor anderen dan voor hem. Dit zal je later weer moeten compenseren. Je komt dus alleen in aanmerking als je eigen eigenwaarde niet al te hoog is. Het is belangrijk dat je liefde voor de narcist groter is dan de liefde voor jezelf. Je hoeft jezelf niet wijs te maken dat het niet zo is, want dan was je allang weg geweest. Je kan deze manier van leven alleen toestaan vanuit een laag zelfbeeld. Dat is niet erg. Het is niet goed of slecht, het is wat jij wil met je leven. Dat bepaal jij alleen. Je houd meer van je narcist dan van jezelf dat is een feit, anders kan deze “samenwerking” niet blijven bestaan. 

Datum: 02-12-'20

Terug naar overzicht
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten