HomeUitleg Voor wie CreditsEmail consultBlogContact

Disclaimer

In de disclaimer en het Privacy Statement worden de volgende betekenissen gegeven:

Sexpower; Wij/Onze/Deze website: de website waar je je op bevindt,
Gebruik(en): alle denkbare handelingen,
Jij: de gebruiker (bezoeker) van de website,
De content: alle in de website aanwezige inhoud.

Het onderstaande is van toepassing op de website die je nu bekijkt. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel wij zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij onder andere gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Wanneer wij links naar bestanden en/of websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten en/of diensten door ons worden aanbevolen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Wij behouden ons alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

WKKGZ

Sexpower voldoet aan de eisen die wettelijk gesteld zijn in het kader van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)
Ik ben geregistreerd bij het NIBIG middels een solidariteitsfonds: https://nibig.nl/wat-is-het-nibig/stichting-nibig-solidariteitsfonds-wkkgz/
Heeft u een klacht over de geboden zorg, dan geef ik er de voorkeur aan dit samen te bespreken.
Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. (https://quasir.nl/klachtenbehandeling/klacht-doorsturen/)
Het klachtregelement vindt u op de volgende link: https://zorggeschil.nl/wp-content/uploads/2017/02/REGLEMENT-GESCHILLENINSTANTIE-ZORGGESCHIL.pdf
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten