HomeUitleg Voor wie CreditsEmail consultBlogContact

Privacy Statement

In dit Privacy Statement lichten wij toe welke gegevens wij van jou als gebruiker van onze website c.q. onze diensten verzamelen, wat wij daarmee doen en welke rechten je als gebruiker hebt. De inhoud van dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er veranderingen worden aangebracht, zullen we jou daarover informeren. De laatste wijziging van dit Privacy Statement was op 25-4-2019.

Privacy Policy

Wat doen we met jouw persoonsgegevens?

Sexpower gebruikt persoonsgegevens van de gebruikers om de door haar aangeboden diensten mogelijk te maken.

Welke gegevens slaan wij van je op?

Als je je inschrijft bij Sexpower slaan we jouw email-adres, geboortedatum (optioneel) en voornaam (optioneel) op. Zolang je jouw account niet verwijderd, bewaren wij de gegevens van jouw account. De chatberichten die via Sexpower plaatsvinden en de chathistorie worden door ons vertrouwelijk behandeld maar niet opgeslagen.

Voor betalingen maken wij gebruik van de betaaldiensten van Mollie.nl. Wij nemen de gegevens van jouw bank en de daaraan gekoppelde persoonsgegevens niet op in ons systeem. Gebruikersgegevens worden door ons ook verzameld via (uitschakelbare) cookies (zoals browsertype; IP-adres). Wij maken geen gebruik van nieuwsbrieven. Je krijgt dus geen onverwachte mails van ons.

Hoe zit het met social media?

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social medianetwerken als Twitter, Instagram, Facebook, Youtube en Google. Indien je op deze knoppen klikt worden jouw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social medianetwerk. Wij adviseren je om vooraf de privacy-verklaringen van deze medianetwerken te lezen om te zien hoe deze netwerken met jouw persoonsgegevens omgaan.

De AVG en beveiliging

Omdat wij hechten aan jouw privacy, houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij nemen organisatorische en technische maatregelen om (eventuele) datalekken en cyberaanvallen zoveel als mogelijk te beperken. We werken dagelijks aan de veiligheid en betrouwbaarheid van o.a. Sexpower.online. Zo trainen we onze consultants, maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens op onze site invult en versleutelen wij de van jou ontvangen gegevens in ons systeem.

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens

Mocht je behoefte hebben aan meer informatie of nadere vragen hebben over het gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kan je ons daarvoor altijd benaderen. In ieder geval laten wij je hierdoor weten dat jij:

  • inzage kan krijgen in je gegevens die wij online hebben opgeslagen,
  • inzage kan krijgen hoe wij jouw gegevens verwerkt hebben,
  • ons kan vragen jouw account te (laten) verwijderen,
  • als jij een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dat je hierover dan met ons contact kan opnemen. Mocht dit overleg niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
  •  
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sexpower.online. Dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sexpower neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sexpower) tussen zit. Delen van persoonsgegevens met derden

Sexpower verstrekt geen informatie aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming, tenzij er een wettelijke verplichting is.
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten