HomeUitleg Voor wie CreditsEmail consultBlogContact

Problematiek bij LHBTI-QAPC

Transgenders
Transgender mensen voelen zich niet, of niet helemaal, thuis in de geslachtsrol die past bij de uiterlijke geslachtskenmerken die ze bij hun geboorte hebben meegekregen. De officiële benaming voor dit verschijnsel is: genderdysforie, dat is een gevoel van onbehagen met het geslacht. Genderdysforie komt in alle tijden, in alle landen en onder alle bevolkingslagen voor.

Diversiteit
De mate waarin genderdysforie zich uit, verschilt sterk van persoon tot persoon. Zo zijn er mannen voor wie het voldoende is om af en toe, vaak wel in het verborgene, vrouwenkleding aan te trekken. Ook zijn er transgender personen die zeer beslist vinden dat zij in het verkeerde lichaam zijn geboren. Vroeger noemde men alle transgender mensen meestal ‘“travestieten’” en tegenwoordig heeft men het over ‘“transgenders’”. Maar er is een grote diversiteit en pluriformiteit binnen de transgenderwereld. Er is onderscheid tussen transseksuelen (transmannen en transvrouwen), crossdressers, deeltijdvrouwen, gelegenheidsvrouwen en travestieten.

Ook kom je soms heel extraverte en extravagante uitingen tegen, zoals ‘female impersonators’ en ‘drag queens’. Dat is het beeld dat de meeste mensen hebben bij travestieten. Maar als je met een drag queen gaat praten, krijg je vaak te horen dat die helemaal geen transgender gevoelens heeft: het gaat eerder om een soort van kunstzinnige uiting, een hobby of zelfs een beroep.

Transgender mensen proberen meestal juist niet op te vallen, ze vinden het fijn om aangezien te worden voor leden van het andere geslacht, omdat dat past bij hun gevoel.

Transseksuelen
We zien tegenwoordig vaak transgender mensen in de media, maar over het algemeen zijn het alleen transseksuelen die daar geportretteerd worden. Zij kunnen absoluut niet leven met het idee dat zij biologisch gesproken man zijn, terwijl zij zich vrouw voelen en om die reden willen ze hoe dan ook naar dat geslacht overgaan. Of, uiteraard, het omgekeerde: vrouwen die zich volop man voelen en dat ook willen worden. In die gevallen spreken we van transseksualiteit. Transseksuele mensen kunnen in een vaak langdurig traject van psychologisch onderzoek en medische ingrepen overgaan naar het geslacht waar zij in hún beleving thuis horen. Er zijn ook transgenders die ergens tussen de beide uitersten in zitten. Zo zijn er mannen die als vrouw leven, maar geen geslachtsaanpassing willen of kunnen ondergaan.

Acceptatie
De acceptatie en emancipatie van transgenders komt, zij het moeizaam, op gang. Transgenders lopen nog vaak tegen vooroordelen aan. Zoals dat het aanstellers of excentriekelingen zijn, of mensen die zich maar wat inbeelden. Om die reden dragen veel transgenders hun ware ik als angstig geheim bij zich, bang dat dit uit zal komen en desastreuze gevolgen voor hun leven zal hebben. Het kan bij wijze van spreken uw buurman zijn, zonder dat u ook maar iets in de gaten heeft. Daarom is het aantal transgenders ook bijna niet te meten. Wel is bekend dat binnen de totale transgendergroep transseksuelen een minderheid vormen.
  • het zelfvertrouwen om uit te komen voor wie je bent,. je bestaansrecht te claimen
  • zelf acceptatie
  • seksuele identiteit en ontwikkeling hierin
  • hoe om te gaan met je minder ‘open minded’ omgeving
  • waar te beginnen
  • vrouwelijkheidstraining 
 

LHBTI-QAPC


Lesbisch: Een vrouw die zich emotioneel/fysiek aangetrokken voelt tot vrouwen

Homoseksueel: Een man die zich emotioneel/fysiek aangetrokken voelt tot mannen

Biseksueel: Een man of vrouw die zich zowel emotioneel als fysiek aangetrokken voelt tot mannen
als vrouwen

Transgender: parapluterm voor mensen die zich niet identificeren met het bij geboorte toegekende
geslacht

Intersekse conditie: een parapluterm voor aangeboren condities waarbij het geslacht verschilt van
wat medici als norm beschouwen voor mannen- en vrouwenlichamen. Er zijn veel verschillende
intersekse-condities

Queer: Mensen die hun seksuele voorkeur liever niet in een hokje plaatsen. Iemand die queer is wil
zich dus liever niet identificeren als lesbisch, hetero, biseksueel of panseksueel

Aseksueel: Mensen die zich niet seksueel aangetrokken voelen tot anderen

Panseksueel:
Mensen die zich aangetrokken voelen tot alle genderidentiteiten en biologische
geslachten. Ze vallen dus niet op geslacht, maar op het karakter of de persoonlijkheid van de ander.

Cisgender: Mensen bij wie het geboortegeslacht overeenkomt met de ervaren genderidentiteit.
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten