HomeUitleg Voor wie CreditsEmail consultBlogContactStichting Sexpower

Transference Focused Psychotherapie (TFP)Deze therapievorm, wordt zoal toegepast, met goede resultaten, bij onder andere mensen met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS, BPD in het Engels), aangezien het vertrouwen hebben in mensen (en of ze blijven in hun leven), een cruciale rol speelt, is het van uiterst belang dat er een zeer goede vertrouwensband is tussen therapeut en de cliënt. Deze intensieve, vaak langer durende behandeling, waarbij twee keer per week, sessies van 45 minuten worden ingezet, heeft als uitgangspunt, dat de problemen die zich in vroegere relaties hebben ontwikkeld, opnieuw worden herbeleefd samen met de therapeut. Daarna kan er gewerkt worden aan het begrijpen hiervan, waardoor er een verandering in dit gedrag kan plaatsvinden.

Voor wie?
Wanneer er in het dagelijks leven, sprake is van zelfdestructief gedrag, waarbij te denken valt aan middelengebruik, verwaarlozing en wanneer er sprake is van ernstige psychische klachten, zal de therapeut als eerste ingaan op het gedrag en de (indien van toepassing), factoren in relatie(s) van de cliënt, zoals mishandeling. Door het geven van opmerkingen die een steun kunnen bieden en waardoor getracht wordt om het (zelf)destructief gedrag af te laten nemen en/of de cliënt inziet dat het belangrijk is om uit de destructieve relatie(s) te stappen.

Werkt het ook?
Cliënten die al langer in het circuit van de hulpverlening zitten, hebben helaas vaak de ervaring dat het vertrouwen tussen therapeut en cliënt, tekortschiet. Veel wisseling van hulpverleners, zorgen ervoor dat het gevoel wat de cliënt heeft (“zie je mensen zijn niet te vertrouwen”), alleen maar wordt bevestigd. Gelukkig ziet men in de hulpverlening steeds meer in dat er betere resultaten worden geboekt met therapeut/cliënt relaties, die langdurig zijn.

En het resultaat?
Het doel van de behandeling is om te doen realiseren dat er geen ‘goed’ zonder ‘slecht’ is, en dat zwart/wit denken doorbroken wordt en hierdoor de gedachten en gevoelens meer draagbaar te maken en dichterbij elkaar te brengen. Na afloop van deze therapie, nemen conflicten af op zowel de werkvloer, alsmede in relaties, waardoor er meer ruimte is ontstaan om te relativeren.

Waar moet ik me aanmelden? 
TFP wordt vanuit de basisverzekering vergoed, echter hou rekening ermee dat in eerste instantie het eigen risico wordt aangesproken! Om mogelijk in aanmerking te komen voor Transference Focused Therapie, dien je verwijzing te hebben van de huisarts. Deze therapievorm moet zeker niet onderschat te worden, de resultaten zijn buitengewoon goed te noemen, alleen kan ze soms wel twee tot drie jaar in beslag nemen. Belangrijk is dan ook dat als je hiervoor wilt gaan, de rit ook volledig probeert uit te zitten en hoewel het wennen is dat niet kant en klare oplossingen aangedragen worden, leer je op een andere, meer reële manier omgaan met verwachtingen. Waardoor je een positieve verandering zult bemerken in je manier van reageren op moeilijke situaties. Ook worden er duidelijke afspraken gemaakt als er mogelijk factoren van buitenaf kunnen zijn die deze behandeling kunnen verstoren en dat duidelijk wordt, hoe je deze gaat hanteren. De beste investering die je kunt doen, is investeren in jezelf, je ontwikkeling en je psychische gesteldheid. Nadien sta je op een andere manier in het leven, waardoor je bijkomende klachten, maar ook conflicten, beter kunt hanteren.Mona Liza Verseijden
sexpower.onlineDatum: 01-02-'20

Terug naar overzicht
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten